Avaleht

Töökeskkonna riskianalüüs

Vastavalt tegutsemisvaldkonnale koostöös kliendiga ohtude kaardistamine, ohutegurite mõõdistuste läbiviimine, vastavalt tulemustele töötervishoiu- ja ohutuse meetmekava koostamine.
Vaata edasi

Ohutegurite mõõdistamine

Töökeskkonna ohutegurite mõõdistamine koostöös akrediteeritud partneritega.
Vaata edasi

Tööohutusalane dokumentatsioon

Vajalike valdkonnaga seotud dokumentide koostamine.
Vaata edasi

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialisti teenuse osutamine lähtuvalt ettevõtte suurusest, seadusandluse alusel rakenduvate nõuete mahust ja kliendi soovidest.
Vaata edasi